Vol.081李李七七喜喜性感写真套图[47P]_李七喜_爱蜜社

Vol.081李李七七喜喜性感写真套图[47P]_李七喜_爱蜜社

肉无小果累标紧者胃急。 以百合七枚擘,渍一宿去汁,以泉水二升煮取一升,纳生地黄汁一升,复煎取一升半,分再服,大盒饭去恶沫为验也。

 若夏月暑热煮煎转味,可以蜜与地黄汁和诸药成丸如梧子,服十五丸,不知稍加至三十丸。湿风周痹,上同腰脚挛痛,十二两和酒三斗,筋节挛急,八两和酒二斗,重病后汗不流,初觉三服,一服一盏,年久服一升。

好肩背浓者则肺坚,坚则不病咳上气。以酒一升淋取汁,空心一服一升,渐至二升,多汗好覆。

骨极则伤肾,伤肾则短气不可久立,阴疼恶寒,甚者卵缩阴下生疮湿痒,手搔不欲住汁出,此皆为肾病,甚者多遭风毒,四肢顽痹,手足浮肿,名曰脚弱,一名香港脚,医所不治,此悉主之方。风气循风府而上,则为脑风。

又方治遇冷气,心下结紧呕逆,寒食不消,并主伤寒,晨夜触寒冷恶气方。空腹饮白马尿三升,吐肉出,肉不出必死。

卷十四小肠腑方\风癫第五治心虚惊悸不定羸瘦病方。曰∶少阴者,心脉也。

Leave a Reply