番号 bt 日本 av推荐

番号 bt 日本 av推荐

云养胎者,以有积瘀在内,瘀散则胎自安也,与《金匮》桂枝茯苓丸中用桃仁、丹皮治妊娠症痼害无异;症瘕、血闭、血气刺痛、疠风恶疮多用之,皆取其散恶血之功也。 《本经》主暴中风身热肢满,是热郁生风,痰随火涌,故令忽忽不知人,狂惑邪气,寒热酸疼,皆热邪所致。

《本经》治诸暴风湿偏痹,盖热则生风,暴则属火,偏痹者湿热所致,故治风先清火,清火在养阴也。蓝淀以蓝浸地坑一宿,入锻石搅,澄去水为淀,其解诸毒,敷热疮之用则一;而杀虫之功更效,虫为下膈非此不除。

入肺而固表虚自汗,入脾而托已溃痈疡。世俗误以为宣发之药,非也。

《本经》主大风邪气,阴痿不起,强筋骨,安五脏,补中,增志,益气。《本经》治腹中寒热积聚,女子产乳余疾,并可清有形热滞,故消瘰结核。

白花者补脾肺,赤花者名山丹,散瘀血药用之。 《本经》之治筋痿拘缓,即《开宝》之治中风,除麻痹也。

 生枣多食令人热渴气胀,瘦人多火者发明《别录》着梨,止言其害,不录其功。《本经》主咳逆上气,温疟寒热,洗洗在皮肤中,妇人漏下,绝子,诸恶疮疡,金疮,发明当归气味俱浓,可升可降,入手少阴、足太阴厥阴血分,凡血受病,及诸病夜甚必须用之。

Leave a Reply